Liên Hệ

55WIN trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động 24/7, cung cấp dịch vụ chất lượng cao 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào xung quanh vấn đề sử dụng trang web chúng tôi, bạn nên liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng bằng tất cả các cách cần thiết nhằm cung cấp dịch vụ trong thời gian nhanh nhất:

Bấm chọn “Dịch vụ trực tuyến” trang chủ, bạn sẽ thấy danh sách dịch vụ khách hàng mới và liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng.

Bạn cũng có thể dùng Email hoặc SĐT để liên hệ với nhân viên dịch vụ khách hàng

  • Email:
  • Nếu bạn không hiểu, bạn nên liên hệ tổng đài dịch vụ khách hàng: +84…